Privacy-beleid

Het huidige Privacy-beleid is bedoeld om u beter inzicht te geven in de manier waarop wij uw persoonlijke informatie gebruiken. Hierin staat onder meer vermeld welke soort persoonlijke gegevens wij verzamelen, hoe wij deze verzamelen, voor welke doeleinden we deze kunnen gebruiken en met wie wij deze kunnen delen. We kunnen dit Privacy-beleid wijzigen en daarom raden wij u aan om dit beleid regelmatig te controleren.

Wie is de Verantwoordelijke voor het verwerken van gegevens?

In overeenstemming met de bepalingen van de huidige geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, informeren wij u dat , BTW-nummer , en gevestigd te de verantwoordelijke is van de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt via onze website, evenals gegevens die zijn afgeleid van uw browsegedrag en die verkregen zijn als gevolg van de relatie die u met ons onderhoudt.

Wanneer is dit Privacy-beleid van toepassing?

Dit Privacy-beleid is van toepassing op de persoonlijke gegevens die wij verzamelen, gebruiken en verwerken van u als een Gebruiker van onze website en onze diensten en/of producten. Let wel, onze website biedt alleen een vergelijking van de beste websites en/of applicaties op de markt met betrekking tot verschillende categorieën diensten en producten in een ranglijst. Dus als u meer informatie wilt en/of de diensten wilt gebruiken of de producten wilt kopen die wij u tonen dan moet u naar de websites en/of applicaties gaan van de providers, door op de icoontjes of tabbladen te klikken die we voor dit doel hebben ingeschakeld. In het geval dat u ervoor kiest om te worden doorgestuurd naar websites en/of applicaties van derden, is het mogelijk dat de exploitant van de website en/of de provider van de applicatie, u zal vragen zich te registeren als gebruiker om toegang te krijgen tot hun diensten of producten. In dat geval moet u er rekening mee houden dat de verantwoordelijke van de persoonlijke gegevens die u verstrekt in het registratieproces de betreffende exploitant en/of provider is en uw gegevens verwerkt zullen worden in overeenstemming met hun Privacy-beleid dat totaal losstaat van ons beleid. Daarom raden wij u aan om hun privacy beleid te raadplagen zodat u een beter inzicht krijgt in de manier waarop zij uw persoonlijke gegevens verwerken.

Wat zijn Persoonlijke Gegevens?

Voor de doeleinden van dit Privacy-beleid, “Persoonlijke gegevens” zijn gegevens die alleen of in combinatie met ander informatie gebruikt kunnen worden om u persoonlijk te identificeren, zoals uw naam, contactgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, huisadres of ander fysiek adres, en andere informatie zoals een IP-adres. Deze kunnen ook informatie bevatten over hoe u onze website gebruikt.

Waarom Verzamelen Wij Persoonlijke Gegevens Over U?

We verzamelen persoonlijke gegevens over u als u met ons communiceert, navigeert door onze website, gebruik maakt van onze diensten of onze producten koopt.
In alle gevallen verzamelen we alleen persoonlijke gegevens dit strikt noodzakelijk zijn voor het realiseren van de hierna omschreven doeleinden, dus als u deze niet verstrekt, kunnen wij mogelijk onze diensten en/of producten niet aanbieden en uw verzoeken om informatie niet correct behandelen. U garandeert dat de persoonlijke gegevens die u verstrekt correct zijn en u gaat ermee akkoord dat wij u regelmatig kunnen vragen om uw persoonlijke gegevens te controleren en bij te werken.

Wat voor Soort Persoonlijke Gegevens Verzamelen en Bewaren Wij en Waarom?

Onze website is alleen voor volwassenen. Daarom verzamelen wij alleen persoonlijke gegevens van gebruikers die achttien (18) jaar of ouder zijn. In dit verband zullen wij ons best doen om ervoor te zorgen dat personen onder de 18 geen toegang hebben tot onze website of deze kunnen gebruiken. Mochten wij ontdekken dat wij informatie van een minderjarige hebben verzameld dan zullen wij deze informatie verwijderen, zolang dit geen onevenredige inspanningen met zich meebrengt. In het geval dat u van mening bent dat wij persoonlijke gegevens van een minderjarige hebben verzameld, verzoeken wij u dit schriftelijk aan ons te melden op ons postadres dat in dit privacy-beleid wordt vermeld. We verkrijgen basisinformatie over het browsegedrag van de Gebruiker op onze website en andere informatie, zoals IP-adres, de onderdelen die de Gebruiker raadpleegt op onze website en de tijd die de Gebruiker doorbrengt op onze website. Voor meer informatie over onze Website Cookies kunt u hier ons Cookie-beleid raadplagen. Het verwerken van de hiervoor vermelde persoonlijke gegevens is gebaseerd op ons legitiem belang om (i) ons commerciële aanbod van producten en diensten te verbeteren, (ii) een verbeterde gebruikerservaring te bieden als u deze Website gebruikt, (iii) onze website efficiënt te exploiteren, (iv) gebruikers te valideren en frauduleuze activiteiten in de gaten te houden om de veiligheid en integriteit van onze website te garanderen en (v) om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. We bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als dit nodig is voor het doeleinde waarvoor deze worden verwerkt. We bewaren bijvoorbeeld de gegevens van de cookies zolang u de toestemming die u hiervoor heeft gegeven, niet intrekt; we kunnen ook de vereiste informatie bewaren voor een maximale periode van 2 jaar, wat de vereiste periode is voor het bewaren van informatie om frauduleuze of ongeoorloofde activiteiten te onderzoeken, voorkomen en vermijden.

Met Wie Delen Wij Persoonlijke Gegevens?

De persoonlijke gegevens die wij verzamelen en verwerken, worden niet bekend gemaakt aan derden behalve wanneer: (I) u ons hiervoor toestemming heeft gegeven door te klikken op de links die u doorverwijzen naar de websites en/of applicaties van onze partners en waar u producten en/diensten kunt vinden die u interessant vindt, (II) dit vereist is om te voldoen aan de geldende wetgeving, (III) dit verplicht is om te voldoen aan verzoeken van de overheid of gerechtelijk of politie verzoeken die wij kunnen ontvangen, of (IV) dit noodzakelijk is om onze industriële en intellectuele eigendomsrechten te beschermen.

Hoe Beschermen Wij Uw Persoonlijke Gegevens?

Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk en veilig in onze informatiesystemen opgeslagen, alleen personen met bevoegdheid en/of gerelateerd functies hebben toegang tot de vermelde gegevens. In dit verband informeren wij u dat wij een passend beleid hebben en de technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om uw persoonlijke gegevens te waarborgen en te beschermen tegen illegale of ongeoorloofde toegang, verlies of opzettelijke vernietiging, schade, gebruik en illegale of ongeautoriseerde openbaarmaking. We hebben ook redelijke voorzorgsmaatregelen genomen om te garanderen dat al onze medewerkers, evenals de leveranciers en partners die toegang hebben tot persoonlijke gegevens, correct zijn opgeleid met betrekking tot het behandelen van persoonlijke gegevens. Niettegenstaande het voorgaande, moet u er rekening mee houden dat elke overdracht van uw persoonlijke gegevens via internet niet volledig veilig is en daarom op uw eigen risico wordt uitgevoerd. We zullen echter ons best doen om de bescherming van uw persoonlijke gegevens die via onze website worden verzonden te garanderen.

Welke Rechten Heeft U en Hoe kunt U Deze Uitoefenen?

U kunt uw recht op inzage, rectificatie, verwijderen, beperking van de verwerking, bezwaar maken uitoefenen, evenals het recht op overdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens en niet het onderwerp te zijn van automatische beslissingen, door een verzoek hiertoe te sturen naar , met een kopie van uw identiteitsbewijs of documenten voor het vaststellen van uw identiteit. U kunt ook de toestemming die u ons in het verleden gegeven heeft, intrekken, door contact met ons op te nemen via ons postadres dat hierboven vermeld staat. U kunt uw toestemming ook intrekken door de “privacy-instellingen” van uw webbrowser te wijzigen als de persoonlijke gegevens verzameld zijn via Cookies. Tot slot willen wij u informeren dat, wanneer u dit passend acht, het recht heeft om een klacht in te dienen bij de bevoegde Autoriteit voor Gegevensbescherming, vooral als u van mening bent dat uw rechten met betrekking tot gegevensbescherming niet correct gerespecteerd zijn.

Hoe Kunt U Contact Met Ons Opnemen?

Als u twijfels of vragen heeft over het huidige Privacy-beleid of over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verwerken, kunt u deze schriftelijk opsturen naar , BTW-nummer , en gevestigd te .