Cookie-beleid

We gebruiken cookies waarmee wij gegevens verzamelen over uw activiteit op onze website, waarmee we de Gebruikersnavigatie en uw ervaring op onze website kunnen optimaliseren door de informatie, inhoud en diensten die wij aanbieden, aan te passen aan uw interesses. De toegang tot en/of gebruik van de huidige website impliceert dat de Gebruiker toestemming geeft voor het verwerken van de informatie die wordt verstrekt door de Cookies voor de doeleinden die vermeld worden in dit Beleid.

Wat zijn cookies en waarvoor worden ze gebruikt?

Cookies zijn kleine bestanden die sommige platformen, zoals webpagina’s, kunnen installeren op uw computer, smartphone of tablet. De functies kunnen zeer variërend zijn: het opslaan van uw browservoorkeuren, het verzamelen van statistische gegevens, het toestaan van bepaalde technische functies, enz. Soms worden cookies gebruikt om basisinformatie op te slaan over het browsergedrag van de Gebruiker op onze website en, afhankelijk van de gegevens die ze bevatten en de manier waarop de Gebruiker zijn/haar apparaat gebruikt, kunnen cookies gebruikt worden voor verschillende doeleinden, bijvoorbeeld om zich aan te melden:

Wanneer installeren wij cookies?

Toegang tot en/of gebruik van deze website of interactie met onze dienst impliceert de installatie van de volgende cookies, die van ons of van derden kunnen zijn. Het gebruik van cookies van derden is onderworpen aan het privacy-beleid van deze derden. Daarom is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de juistheid van het cookie-beleid van deze derden.

Wat voor soort cookies gebruikt deze website?

De volgende soort cookies kunnen geïnstalleerd worden in uw browser:

Technisch cookies: Deze cookies zijn noodzakelijk voor de correcte werking van onze website. Deze cookies worden opgeslagen en hebben slechts een tijdelijke geldigheid. Deze cookies registreren niet permanent informatie op de harde schijf van uw computer en zijn eenvoudig voor het beheren van verkeer en gegevenscommunicatie, of voor het onder andere delen van inhoud via social media netwerken.

Personalisatiecookies: Dit zijn Cookies die de Gebruiker toegang geven tot onze website met een aantal vooraf gedefinieerde algemene kenmerken op basis van een reeks criteria in de terminal van de gebruiker, die de taal, het type browser dat de gebruiker gebruikt of eerdere zoekopdrachten kunnen onthouden.

Analyse- of statistiekencookies: Dankzij deze Cookies weten wij hoe vaak onze bezoekers terugkeren en welke inhoud zij het meest interessant vinden. Hierdoor kunnen wij onze inspanningen concentreren op het verbeteren van de meest bezochte onderdelen en ervoor zorgen dat de Gebruiker nog gemakkelijker kan vinden wat hij/zij zoekt.

Gedragscookies met betrekking tot reclame: Deze Cookies zorgen ervoor dat de advertenties die de Gebruiker ziet op onze website of andere webpagina’s meer persoonlijk zijn en overeenkomen met hun smaak, waarin aanbevelingen worden vermeden die geen verband houden met hun interesses of voorkeuren.

Kunt u de installatie van cookies weigeren?

U kunt uw computer of mobiele browser zo instellen om standaard alle cookies te accepteren of te weigeren of om een waarschuwing op het scherm te krijgen als er een cookie ontvangen wordt zodat u op dat moment kunt beslissen of u de installatie van dit cookie al dan niet toestaat. U kunt ook op ieder gewenst moment uw toestemming intrekken voor de installatie van de cookies van deze website door deze te blokkeren, uit te schakelen of te verwijderen, door de opties van uw webbrowser in te stellen.
Let wel, als u besluit om de cookies van onze website te blokkeren, uit te schakelen of te verwijderen dan is het mogelijk dat bepaalde diensten waarvoor deze cookies vereist zijn, niet beschikbaar voor u zijn. U kunt ook de blokkeringstools voor trackingcookies gebruiken. Raadpleeg de instructies en handleiding van uw browser om te weten te komen hoe u in kunt stellen welke soort cookies u wilt toestaan, in de volgende browsers:

Wat is de geldigheid van dit Beleid?

We kunnen die Cookie-beleid wijzigen afhankelijk van de eisen van de huidige geldende regelgeving. Daarom raden wij u ook om dit Beleid regelmatig te controleren.

Word onze partner

We houden ons bezig met het bieden van deskundige beoordelingen en zorgen ervoor dat gebruikers goed geïnformeerd zijn. Neem contact met ons u als u meer informatie wilt ontvangen over het werk dat wij doen en hoe uw eigen missie hiervan kan profiteren.

Naam E-mail Dit veld moet een geldig e-mail adres bevatten. Dit veld is verplicht. Bericht Ik ga akkoord met de gebruiksvoorwaarden van de website en het vertrouwelijkheidsbeleid.